Відпустка по догляду за дитиною: чи може оформити батько та які документи необхідні

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про те, які документи необхідні для оформлення відпустки — читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал «Дія», сайт Кабінету міністрів.

Відпустка по догляду за дитиною до трьох років

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінка за бажанням може взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім матері, ця відпустка може бути використана повністю або частинами:

 • батьком дитини;
 • бабою, дідом;
 • іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною;
 • особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину;
 • одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Варто звернути увагу і на те, що право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може використовувати одночасно лише одна із зазначених осіб.

Окрім цього, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу.

Відпустка по догляду за дитиною до шести років

Коли закінчується відпустка по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку батьки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Однак на час такої відпустки заробітна плата не зберігається.

Цю відпустку також може оформити матір або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною.

Відпустка по догляду за дитиною до 6 років не зараховується до страхового стажу. Вона надається у разі, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.

Вимога на оформлення відпустки має підтверджуватися відповідним медичним висновком.

Для оформлення відпустки необхідно звернутись за місцем основної роботи і роботи за сумісництвом. Необхідні документи:

 • медичний висновок з лікувального закладу (форма № 080-1/о).

Послуга «муніципальної няні»

Також в Україні можна отримати послугу «муніципальної няні» — це можливість для батьків найняти няню для догляду за дитиною до трьох років та отримати відшкодування за її послуги від держави.

Ця послуга доступна батькам або опікунам дітей до трьох років, які виходять на роботу та уклали офіційну угоду з муніципальною нянею.

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти.

У договорі з муніципальною нянею має бути зазначено:

 • назва послуги;
 • обсяг робіт, що виконуються;
 • умови та терміни надання;
 • вартість послуг;
 • періодичність оплати;
 • відповідальність сторін.

Для отримання компенсації послуги необхідно

Заявник послуги «муніципальна няня» подає заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі такі документи:

 • заяву;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між заявником послуги та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні;

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини, або копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову;
 • паспорта заявника послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

В електронній формі:

 • електронна заява;
 • електронна заява про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
 • скановану копію договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».
Spread the love

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *